Toyota giữ ngôi vương "Top 10 thương hiệu ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2022"

Trong năm 2022 vừa qua, Toyota là thương hiệu ôtô bán chạy nhất thế giới với doanh số 7,53 triệu chiếc.

1. Toyota (doanh số: 7,53 triệu chiếc).

1. Toyota (doanh số: 7,53 triệu chiếc).

2. Volkswagen (doanh số: 4,38 triệu chiếc).

2. Volkswagen (doanh số: 4,38 triệu chiếc).

3. Honda (doanh số: 3,53 triệu chiếc).

3. Honda (doanh số: 3,53 triệu chiếc).

4. Hyundai (doanh số: 3,43 triệu chiếc).

4. Hyundai (doanh số: 3,43 triệu chiếc).

5. Kia (doanh số: 2,75 triệu chiếc).

5. Kia (doanh số: 2,75 triệu chiếc).

6. Nissan (doanh số: 2,61 triệu chiếc).

6. Nissan (doanh số: 2,61 triệu chiếc).

7. BMW (doanh số: 2,02 triệu chiếc).

7. BMW (doanh số: 2,02 triệu chiếc).

8. Mercedes-Benz (doanh số: 1,91 triệu chiếc).

8. Mercedes-Benz (doanh số: 1,91 triệu chiếc).

9. Chevrolet (doanh số: 1,86 triệu chiếc).

9. Chevrolet (doanh số: 1,86 triệu chiếc).

10. Ford (doanh số: 1,84 triệu chiếc).

10. Ford (doanh số: 1,84 triệu chiếc).


(Nguồn: baomoi.com)